Museispårvägen
Malmö
1906 - Elspårvägen i Malmö 100 år - 2006

-

 
Unik spårvagn på besök
Till jubileet den 2-3 september kommer den sista spårvagnen som gick i trafik i Malmö 1973 (vagn 74) att lånas in från det danska spårvägsmuseet i Skjoldenaesholm. Vagnen kommer att gå i trafik lördag och söndag på museispårvägen.

Malmö 1906

Den 23 januari 1905 beslutade stadsfullmäktige att anlägga en elektrisk spårväg i Malmö.
Den 21 mars 1906 påbörjades bygget av elspårvägen i Föreningsgatan.
Den 31 oktober 1906 anlände de två första vagnarna till Malmö.
Den 1 november 1906 var infrastrukturen av den första etappen av den elektriska spårvägen färdig
Den 2 november 1906 påbörjades provkörningar.
Den 20 december 1906 hade totalt tolv vagnar levererats och den första elspårvägslinjen, linje 3, kunde öppnas för trafik.

Utbyggnaden 1906-1907

Tidtabell 2-3 sept

Bilder 2-3 september
Vagnparad 2 sept
Bilder 9-10 september

Uppsala lokaltrafik 100 år

 

Program för elspårvägen 100 år

Datum Aktivitet

30 jun

Skärmutställningar om elektrifieringen av Malmös spårväg finns på Teknikens och Sjöfartens hus (Tekniska Museet) samt Malmö Stadsbibliotek. Utställningen på Stadsbiblioteket är uppsatt fram till den 1 oktober.

1 sept

Seminarium kl 13-17
Modern spårvägstrafik - något för Skåne?
Ett samarbete med
Trivector
Inbjudan och program hittar du
här (pdf-fil)

2 sept

12.00

12.2013.00

17.00

Invigning av jubileet.
Talare:
Museichef Göran Larsson,
Malmö museer
Trafikdirektör Gösta Ahlberg,
Skånetrafiken
Vagnparad med spårvagnar och bussar
MSS 100 (1906), MSS 20 (1907/28), MSS 47 (1939), MSS 74 (1946), MSS 50 (1958) och MSS 201 (1966)
Tät spårvagnstrafik med vagnarna 100, 20 och 74
Spårvagnstrafiken slut för dagen

3 sept

Trafik på museispårvägen kl 11-16 med samma vagnar som den 2 september.

9 sept

Invigning av och premiär för Berlinvagnen 3018 på museispårvägen.
Trafik klockan 12.00-16.24. med vagnarna 100, 20 och 3018.

10 sept

Kultuthusens dag - tät trafik på spårvägen klockan 12.00 till 16.24. Gratisresande hela dagen. Guidad tur med buss MSS 50.
 
Senast uppdaterad 7 oktober 2006