Museispårvägen
Malmö
1906 - Elspårvägen i Malmö 100 år - 2006

-

 
Vagnparaden den 2 september 2006
Lördagen den 2 september genomfördes en vagnparad i samband med invigningen av jubileet "elspårvägen 100 år i Malmö".

Vagnparaden bestod av totalt sju fordon som tillsammans representerade 100 år av kollektivtrafik i Malmö. Äldsta fordon var spårvagnen nummer 100 som byggdes av Kockums 1906, yngst var en nylevererad MAN gasbuss.

Alla bilder ©Tom Persson

 
MSS 100
Byggd 1906

Renoverades 1988-1996 till det utseende den sannolikt hade vid leverans till MSS i december 1907. Tillverkad av Kockums 1906 som provmotorvagnt. Vagn 100 är den enda elektriska spårvagn som Kockums har tillverkat. Ursprungligen var den målad i gult enligt samma färgsättning som hästspårvagnarna. Vagnen användes som plog- och rangervagn innan den blev redskapsvagn och skenslipningsvagn. Som redskapsvagn användes vagn 100 ända fram till spårvägsnedläggelsen i april 1973.

 
MSS 20
Byggd 1907, ombyggd 1928

DByggd 1907 som typ A av ASEA. Ombyggd1928 till typ F av Malmö Stads Spårvägar.Korg 20 monterades 1952 med truck 15 (typ E) och fick vagnsnummer 12, med nya typbeteckningen EF.

Renoverad 1985-87 till det utseende korgen hade 1928 och har återtagit gamla vagnsnumret, nr 20.

Spårvagnen togs ur persontrafik 1957. Byggdes därefter om till rangervagn tillsammans med vagn 13 och rangerade G (T-10) och H (T-7) släpvagnar fram till spårvägsnedläggningen 1973. Vagn 13 skänktes till Svenska Spårvägssällskapet i Malmköping och vagn 12 till Tekniska Muséet i Malmö. Före avfärden från ML skiftades spårvagnarnas truckar, så att vagn 13 fick trucken med ursprungligt nr 15 och vagn 12 fick truck nr 3.

 
MSS 47
Byggd 1939

Busstypen var den första i Malmö, som var gjord endast för enmansbetjäning. Omnummerering skedde 1956 genom att en 1:a sattes framför det gamla numret.

Bussen togs ur trafik den 3 september 1967 (högertrafikomläggningen) och skänktes samma år till Svenska Spårvägssällskapet. Bussen kördes för egen maskin till Malmköping där den ställdes upp i en busslada. 1983 renoverades bussen, återfick sitt ursprungliga nummer 47 och flyttades till Malmö där Spårvägssällskapets Malmöavdelning numera vårdar bussen. I samband med bussens 50-årsdag den 30 september 1989 fick den tillbaka sitt ursprungliga registreringsnummer M17047 i form av en personlig registreringsskylt.

 
ML 74
Byggd 1946 ombyggd till högertrafik 1965

Vagnen levererad i december 1946 till spårvägen. Den sattes omgående in på linje 4 mellan Gustav Adolfs torg och Limhamn. I början drog den släpvagnar av typ T-6, senare T-7 och efter 1959 de stora boggiesläpen typ T-10.

Vagn 74 blev den absolut sista spårvagnen att rulla in i vagnhallen på kvällen den 27 april 1973.

1977 skänktes vagnen till Sporvejs Historisktselskab i Danmark där vagnen i dag rullar på museispårvägen i Skjoldenæsholm.

Inlånad till Malmö för jubileet under tiden 30 augusti till 4 september 2006.

 
MSS 50
Byggd 1958

Bussen ombyggd från vänstertrafik till högertrafik 1967, varvid dörrordningen ändrades från 1-1-2 till 1-2-0. Vid ombyggnaden flyttades förarplatsen över till vänster sida och den fasta konduktörsplatsen togs bort.

Bussen såldes till Kockums Mekaniska Verkstad, Malmö, 1977 där den användes i interntrafiken på varvsområdet fram till 1987. Bussen återköptes 1987 av ML i samband med firandet av lokaltrafikens 100-årsjubileum. Samtidigt köpte Svenska Spårvägssällksaptes Malmöavdelning MSS 51 av Kockums. MSS 51 utgjorde reservdelsförråd vid renoveringen av MSS 50. I september 1987 skänktes MSS 50 till Svenska Spårvägssällskapets Malmöavdelning.

 
ML 201
Byggd 1966

Bussen levererad till MSS 1966 som den första högertrafikbussen. I trafik 1967 - 1986 varefter den renoveardes till ursprungligt utseende på ML verkstad till 100 års-jubileet 1987. Bussen skänktes till Svenska Spårvägssällskapets Malmöavdelning i april 1991. Bussen är sedan 1993 klassad som museibuss i SSS samlingar.

 
Arriva 6650
Byggd 2006

Bussen är byggs av tyska MAN och har 100% låggolv. Drivmedel är naturgas och den är en i raden av nya bussar som ska levereras till Malmö fram till sommaren 2007. Skånetrafiken satsar extra pengar för att förnya bussparken i Malmö genom nyleveranser och rekonditionering av de senast levererade gasbussarna.

 
     
Senast uppdaterad 7 oktober 2006