Museispårvägen
Malmö
1907 - Dag för dag - 1907

På denna sida kan du följa hur den elektriska spårvägen byggdes ut i Malmö för 100 år sedan.

1/1 Trafik med hästspårvagn på linjen Östervärn - Södervärn samt med elektriska spårvagnar på Ringlinien. Detta då Mälarbron var stängd för ombyggnad. Hästspårvägslinjen trafikerades med 13 hästspårvagnar och Ringlinien med 4 elmotorvagnar.
4/1 Provkörning vagn 13
7/1 Provkörning vagn 11
20/1 Tillsattes tillfälligt 2 extra vagnar på Ringlinien.
Provkörning vagn 14
23/1 Trafikändring pga att de långsamma hästspårvagnarna hindrade elspårvagnarna på sträckan Rönneholmsvägen - Värnhem. Trafiken i Lundavägen inställdes och 9 hästspårvagnar togs ur trafik. Övriga hästspårvagnar trafikerade sträckan mellan Rönneholmsvägen och Södervärn. Mellan Rönneholmsvägen och Lundavägen (Värnhem) insattes ytterligare 4 elektriska motorvagnar som Linje 1, med 6½ minuts mellanrum. 
27/1 Tillsattes 1 vagn på linie 1 som nu trafikerades med 5 vagnar på sträckan Södervärn - Lundavägen. Dessutom 2 hästspårvagnar som förstärkning mellan Södervärn  och Rönneholmsvägen.
29/1 Provkörning vagn 12
1/2 Provkörning vagn 15
2/2 Provkörning vagn 16
Provkörning vagn 17
Sista dag med hästspårvagnstrafik. Ytterligare sex elspårvagnar var levererade och trafiken kunde helt övertas av elektriska spårvagnar. Hästspårvägen läggs ner.
3/2 Linje 2 införs mellan Södervärn och Mälarbron. Trafiken kräver totalt 5 vagnar på linje 1 Lundavägen - Södervärn, 3 vagnar på linje 2 Södervärn - Mälarbron och 4 vagnar på Ringlinien.
Hästauktion
17/2 Ytterligare en vagn kan sättas i trafik och samtliga vagnar kan därmed gå fram till Lundavägen. Linje 2 läggs ner. På linie 1 går 9 vagnar med 6 minuters mellanrum.
22/2 Provkörning vagn 18
Provkörning vagn 19
24/2 Antalet vagnar på Ringlinien utökas till 6 vilket ger en avgång var 8:e minut. Därmed trafikeras linje 1 med 9 vagnar och linje 3 med 6 vagnar.
1/3 Provkörning vagn 20
Provkörning vagn 21
21/3 Första spadtaget och byggstart för etapp 2.
23/4 Provkörning vagn 24
24/4 Provkörning vagn 23
25/4 Provkörning vagn 22
Mälarbron färdig och trafiken till hamnen öppnas. Därmed vara hela den första etappen av den beslutade elektriska spårvägen fullbordad. Linje 2 Södervärn - Hamnen öppnad med 5 vagnar. Linie 1 fick 7 vagnar.
april Spårvägshallarna slutbesiktigas och övertas av MSS.
16/5 Provkörning vagn 25
17/5 2 släpvagnar på linje 2 (första notering om släpvagnstrafik)
18/5 2 extra motor och 2 släpvagnar på linje 2
19/5 2 extra motor och 2 släpvagnar på linje 2
25/5 2 extra vagnar på linje 3. 2 släpvagnar på linje 3 (första notering om släpvagnar på linje 3)
Släpvagnstrafik inleds
7/7 2 motor 6 släpvagnar linje 3 (högsta antal samtidigt använda släpvagnar)
Ringlinjen före 21 juli 1907
21/7 Ringlinien börjar trafikera sträckan i Slottsgatan förbi Kungsparken. Linjen trafikeras från denna dag av 8 vagnar och en avgång var 7:e minut.
27/7 6 släpvagnar på linje 3
28/7 2 motor 7 släpvagnar på linje 2 (därmed var alla släpvagnar i trafik samtidigt).

 

4/8

Sträckan Davidshallsbron - Fridhem börjar trafikeras med 2 vagnar på linje 4 med 10 minuters mellanrum.

17/8

7 släpvagnar på linje 1 (första användning av släpvagnar på linje 1)
Ringlinjen efter 21 juki 1907

18/8

7 släpvagnar linje 1

24/8

7 släpvagnar linje 1

25/8

7 släpvagnar linje 1

26/8

Provkörning vagn 27
Provkörning vagn 30

30/8

Provkörning vagn 26
Provkörning vagn 29
Provkörning vagn 28
Provkörning vagn 31

31/8

7 släpvagnar linje 1

1/9

7 släpvagnar linje 1

2/9

Insattes ytterligare 1 vagn på linje 2 som förlängdes till Ystadsvägen.
Öppnades linje 4 med trafik till Rörsjöbron. Sträckan Fridhem - Rörsjöbron tursattes med 5 vagnar med 8 minuters mellanrum. 2 vagnar gick mellan Rörsjöbron och Möllevången.

7/9

7 släpvagnar linje 1

8/9

7 släpvagnar linje 1

15/9

Utsattes totalt 8 vagnar på linje 1 med 6½ minuts mellanrum. Linje 1 förlängd till ny ändstation i Lundavägen.
Spårbygge i Lundavägen 1907

16/9

2 ytterligare vagnar på linje 3 = 8 vagnar (permanent utökning?)

17/9

Samtliga arbeten med etapp 2 klara och trafiken börjar i full omfattning. Trafiken innebar 8 minuterstrafik på samtliga linjer och 4 minuterstrafik på gemensamma sträckor med två linjer. Rönneholmsvägen - Gustav Adolfs torg hade ännu tätare trafik. Linje 4 öppnades över Rörsjöbron. Utsattes totalt 6 vagnar i trafik på linje 4 mellan Fridhem och Möllevången med 7 minuters mellanrum.
Rörsjöbron september 1907

18/9

Provkörning vagn 32

19/9

Provkörning vagn 34

21/9

Provkörning vagn 33

26/9

Provkörning vagn 35
Provkörning vagn 36
Provkörning vagn 37

4/10

Stadsfullmäktige beslutar om inköp av ytterligare 10 motorvagnar och 10 släpvagnar.

6/10

Tillsattes 1 vagn på linje 2 vilket gav6½ minuts mellanrum. 7 släpvagnar på linje 1 samt 2 extra vagnar på linje 2. Dessutom 2 extra vagnar på linje 4.

1/11

Spårvägsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att Fridhemslinjen skall förlängas till Limhamn. Detta blir en del av diskussoinerna om att inkorperera Limhamns köping med Malmö stad.

6/11

När samtliga vagnar levererats kan man starta morgontåg mellan kl 5 och 7.30 för arbetare. Dessa tåg fick lägre taxa, 10 öre ToR, med återresa på ordinarie nät mellan kl 16 och 20. Morgontågstrafik Ystadvägen - GAT - Lundavägen (A) samt GAT - Möllevången (B). Morgonturerna krävde 6 vagnar. 4 vagnar trafikerade linjen Ystadvägen - Lundavägen och 2 vagnar linjen G. Ad. Torg - Möllevången, med 15 minuters mellanrum.

7/11

4 släpvagnar till morgonturerna på linjen Ystadvägen - Lundavägen

18/11

Insättes en vagn på linje 1 antalet är nu 9 med 6 eller 7 minuter mellan avgångarna.

21/12

Provkörning vagn 100
Vagn 100 i vagnhallen
Senast uppdaterad 17 december 2006