Museispårvägen
Malmö
1906 - Elspårvägen i Malmö 100 år - 2006

-

 
31 augusti 2006 - ML G 74 anländer till Malmö från Danmark
Torsdagen den 31 augisti anlände ML 74 till Sverige efter att ha varit i Danmark i 29 år. Det var 1977 som vagnen skänktes till SHS - det danska spårvägssällskapet. ML 74 var den sista vagnen som rullade i Malmö den 27 april 1973.

På bilden gör transporten med ML 74 uppehåll på Skånegården strax efter det att transporten passerat Öresundsbron och anlänt till Sverige.

Alla bilder ©PG Andersson

 
ML 74 på väg genom Malmö för första gången sedan 1977.  
Torsdagen den 31 augusti 2006 klockan 10.31.30 tar ML 74 åter mark i Sverige. Vagnen lastas av på Malmöhusvägen framför Tekniska Museet.  
När även strömavtagaren monterats på ML 74 kunde provturen påbörjas klockan 11.21. På bilden ankommer vagnen till ändstationen Bstionen. I bakgrunden syns Malmös nya landmärke - Turning Torso.  
Provkörningen har kommit till hållplatsen Bastionen. På väg mot Stadsbiblioteket backades vagnen eftersom det saknas vändslingaor på museispårvägen.  
Provturen har nått ändstationen Stadsbiblioteket. Inne på biblioteket finns sedan den 1 juli en skärmutställning om elektrifieringen av Malmös spårväger åren 1906 och 1907.  
2 september 2006 - Invigning av jubileet och trafik med tre spårvagnar
Lördagen den 1 september 2006 invigs jubileet 100 år elektrisk spårväg i Malmö. Invigningstalare var museichef Göran Larsson, Malmö Stad och Trafikdirektör Gösta Ahlberg, Skånetrafiken. Båda talade varmt för spårvägar i allmänhet och museispårvägen i synnerhet. Vision 2007, som syftar till att förlänga museispårvägen till Gustav Adolfs torg, fick stöd av båda talarna.  
Efter invigningen vidtog trafik med tre vagnar på museispårvägen. På bilden rullar vagn 100 från Banérskajen mot Bastionen. Vagnen gick på den ursprungliga banan framför Malmöhus slott.  
På bilden syns vagn 20 som pendlade mellan Banérskajen och Stadsbiblioteket. Vagn 100 står bakom och väntar på avgång mot Bastionen. I bakgrunden passerar ML 74 backande på väg mot att ta upp nya resande vid Stadsbiblioteket. Till vänster står bussen med nummer 47 som byggdes 1939 av Scania-Vabis.  
3 september 2006 - Trafik med tre spårvagnar
Söndagen den 3 september står vagnarna nummer 100 och 20 i Banérskajen och väntar på avgång.  
En kritisk punkt i trafiken var när vagn 100 återkom från Bastionen och vagn 74 var på väg mot Malmöhus. Här väntar 74:an på att vagn 100 ska rulla ner i Banérskajen och lämna spåret fritt.  
ML 74 framför Malmöhus slott. Vakten i aktern håller koll på biltrafiken när vagnen backades mot Stadsbiblioteket.  
74:an på väg mot Malmöhus eftermiddagen den 3 september.  
Spårvägskö i Malmöhusvägen. När trafiken slutade den 3 september fick vagnarna 20 och 74 vänta på att vagn 100 skulle komma åter från Bastionen. Detta för att vagnarna sedan skulle kunna ställas upp i rätt ordning. På bilden ser vi vagn 100 svänga ner i Banérskajen framför vagnarna 20 och 74.  
Vagn 74 rullar för sista gången in på Tekniska Museets område skyltad vagnhallen - en syn som liknar den den 27 april 1973 när vagnen som sista spårvagn i Malmö rullade in i vagnhallen.  
     
Senast uppdaterad 3 september 2006