MSS_20

Museispårvägen
Malmö

Anmälan till tjänstgöring - Hämta pressbilder

Kontakta MSS

Museilinjen i Malmö
Unna Dig upplevelsen att åka spårvagn på gammaldags sätt! Kanske att återuppleva egna minnen eller visa Dina barn och barnbarn hur man tog sig fram i stan när det begav sig. Museilinjen går idag utanför Malmöhus slott förbi Tekniska Museet och genom Slottsparken fram till Stadsbiblioteket - i hjärtat av "Parkernas Stad" Malmö.

Malmö Stads Spårvägar Museiförening MSS

MSS bildades 1987 och har tagit som sin uppgift att ta till vara och visa upp den materiel som finns kvar från Malmös spårvagnsepok. Framför allt vid den levande museispårvägen. I föreningen ingår representanter från Malmö Museer och Svenska Spårvägssällskapets Malmöavdelning. Malmö kommun har svarat för spåranläggningen. Intäkterna går till drifts- och underhållskostnader.

MSS 30 år och Dagen H 50 år den 3 september 2017
Vi firade dessa båda händelser tillsammans med våra veteranbussvänner i HTMF från Helsingborg. Vill du se en film från MSS hösten 2017 klicka här.

Museispårvägen 25 år - 2012
Se John Bodholt-Nielsens fina filmer om jubileet på YouTube.
MSS 25 år - del 1
MSS 25 år - del 2
MSS 25 år - del 3

Besök av Norrköpingsvagn 2007

Elspårvägen 100 år 2006
Om detta kan du läsa  här    Linjen
Museispårvägen har sin utgångspunkt i Banérskajen vid Teknikens och Sjöfartens hus. Spårvagnsturen, som tar ca 20 minuter, går sedan via Turbinen och Kung Oscars väg till Stadsbiblioteket. Från Stadsbiblioteket går färden åter via Malmhus slott till Bastionen där spårvagnen vänder och går tillbaka till Banérskajen.

Säsongen 2021
Säsongen 2021 är lördagar och söndagar från 5 juni till 26 september.

Den fortsatta pandemin innebär att vi tar ombord maximalt 16 passagerare samtidigt på spårvagnen. Köp av biljetter till en särskild avgång sker i kiosken i Banérskajen.

 Håll ut - håll avstånd!

Hållplatser
Begränsningen av antal resenärer gör att vi endast kan ta ombord resande vid Banérskajen (Fiskehoddorna).

-----------------------------------------
Vi kör på el från

Spåret sköts av

Anker AB